Welkom op de website van het Studentenlied.

Door recente serverwijzigingen zijn we even off-line.

Er wordt echter hard gewerkt aan een nieuwe versie!

Voor meer informatie U steeds terecht bij;

Herman van Deuren
Oudeleeuwenrui 50
2000 Antwerpen
Tel. +323.225.18.22